Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego Revoprint.pl.

§1.

Administratorem danych osobowych i właścicielem serwisu internetowego revoprint.pl zwanego dalej Sklepem lub Serwisem jest podmiot: Copytec Marin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 993-003-90-01, adres poczty elektronicznej: info@revoprint.pl – zwany dalej Administratorem i Sprzedawcą.

§2.

Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu revoprint.pl.

§3.

W naszym Sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
-imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;
-adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru;
-nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;
-adres email – poprzez email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt;
-cookies – Serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia realizacji zleceń.


Adresy IP oraz informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych, a także mogą być wykorzystywane w celach statystycznych.

Użytkownik może zgodzić się na to, aby wskazane powyżej dane zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane przy następnych odwiedzinach na stronach Serwisu internetowego. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta w sposób opisany w § 7 niniejszego dokumentu, to jest poprzez przesłanie e–mail na adres info@revoprint.pl lub listem poleconym na adres: Copytec Marin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów.

Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

O ile wyrazili Państwo na to zgodę, podany przez Państwa adres e-­mail będzie wykorzystywany w celach marke­tingowych własnych produktów Sklepu – revoprint.pl. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta w sposób opisany w § 7 niniejszego dokumentu, to jest poprzez przesłanie e–mail na adres info@revoprint lub listem poleconym na adres: Copytec Marin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów.

§4.

Rejestracja w bazie Klientów – jest obowiązkowa i służy prawidłowej identyfikacji Kupującego, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić realizację zleceń i ułatwić zakupy w Sklepie. Podanie powyższych danych osobowych jest więc niezbędne z punktu widzenia działalności prowadzonej przez nasz Serwis.

§5.

Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

§6.

Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem współpracujących ze Sklepem operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich i spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione w Sklepie towary oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących. W takich przypadkach ilość przekazywanych współpracującym ze Sklepem firmom danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Wszystkie firmy współpracujące ze Sklepem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników Serwisu danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym orga­nom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Nie przechowujemy również danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

§7.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Użytkownik Serwisu ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu należy skorzystać z właściwych zakładek w serwisu internetowego, przesłać e–mail na adres info@revoprint.pl lub listem poleconym na adres: Copytec Marin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów.